Value Delivered

Van Leeuwen Law Firm - Business Ethics

“Waardelevering” vormt een centrale en leidende pijler binnen de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met name in het kader van de toewijding van het kantoor aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze toewijding omvat het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, zoals financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties.

De integratie van “Waardelevering” als kernwaarde benadrukt het streven van het advocatenkantoor om niet alleen aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook tastbare en positieve resultaten te boeken in een bredere maatschappelijke context. Van Leeuwen Law Firm erkent dat de strijd tegen financiële misdrijven verder gaat dan juridische naleving; het vereist een actieve bijdrage aan de verbetering van het financiële landschap en de samenleving als geheel.

Door “Waardelevering” voorop te stellen in haar missie, verbindt het kantoor zich ertoe betekenisvolle en impactvolle resultaten te leveren in haar inspanningen om financieel-economische criminaliteit te bestrijden. Deze kernwaarde onderstreept het belang van waarde leveren, niet alleen voor het kantoor en zijn cliënten, maar ook voor de gemeenschap en het bredere sociaal-economische milieu. Uiteindelijk weerspiegelt de integratie van “Waardelevering” de holistische benadering van het kantoor, waarbij wordt gezorgd dat de inspanningen positief bijdragen aan de preventie en oplossing van financiële misdrijven, en zo een rechtvaardiger, transparanter en verantwoordelijker financieel ecosysteem bevorderen.

“Value Delivered” is een kernwaarde van Van Leeuwen Law Firm in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. De integratie van deze kernwaarde weerspiegelt een toewijding om tastbare en betekenisvolle waarde te leveren in de strijd tegen financiële misdrijven. Een gedetailleerde beschrijving van de integratie van deze kernwaarde omvat de volgende belangrijke elementen:

 1. Cliëntgerichte Benadering:

  • Zorgen dat elke juridische strategie en actie is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van de cliënten die getroffen zijn door financieel-economische misdrijven.
  • Nabije samenwerking met cliënten om hun unieke uitdagingen en zorgen te begrijpen en juridische oplossingen te bieden die aansluiten bij hun belangen.
 2. Strategisch Juridisch Advies:

  • Bieden van strategisch juridisch advies dat verder gaat dan reactieve maatregelen, met de nadruk op proactieve benaderingen om financiële misdrijven te voorkomen.
  • Cliënten inzicht geven in potentiële risico’s en kwetsbaarheden, samen met effectieve strategieën om deze risico’s te verminderen en te beheren.
 3. Resultaatgerichte Belangenbehartiging:

  • Toewijden aan het behalen van tastbare resultaten in juridische procedures met betrekking tot financieel-economische misdrijven.
  • Belangen van cliënten behartigen op een manier die niet alleen juridische kwesties adresseert, maar ook streeft naar gunstige uitkomsten en oplossingen.
 4. Innovatieve Probleemoplossing:

  • Financieel-economische misdrijven benaderen met innovatieve en adaptieve probleemoplossingsmethoden.
  • Voortdurend zoeken naar creatieve en effectieve juridische oplossingen die de evoluerende aard van financiële misdrijven aanpakken.
 5. Efficiënte Middelenallocatie:

  • Middelen efficiënt toewijzen om ervoor te zorgen dat juridische diensten op kosteneffectieve wijze worden geleverd.
  • Inspanningen prioriteren om de impact van juridische interventies te maximaliseren, terwijl het gebruik van middelen wordt geoptimaliseerd.
 6. Risicobeheer en Compliance:

  • Cliënten helpen bij het implementeren van robuuste risicobeheerpraktijken om financieel-economische misdrijven te voorkomen.
  • Zorgen voor naleving van relevante wetten en voorschriften en cliënten begeleiden bij best practices om juridische valkuilen te vermijden.
 7. Transparante Communicatie:

  • Transparante en open communicatie handhaven met cliënten gedurende juridische procedures.
  • Cliënten op de hoogte houden van de voortgang van zaken, potentiële uitdagingen en de implicaties van juridische beslissingen.
 8. Continue Educatie en Training:

  • Voortdurende educatie en training bieden aan cliënten om hun begrip van financiële misdrijven en nalevingsmaatregelen te vergroten.
  • Cliënten voorzien van de kennis en tools die nodig zijn om proactief financiële misdrijven aan te pakken en te voorkomen.
 9. Meetbare Impactbeoordeling:

  • Meetbare metrieken vaststellen om de impact van juridische interventies bij de bestrijding van financieel-economische misdrijven te beoordelen.
  • Regelmatig de effectiviteit van juridische strategieën evalueren en aanpassingen maken op basis van de gemeten impact.
 10. Samenwerking met Belanghebbenden:

  • Samenwerken met diverse belanghebbenden, waaronder regelgevende instanties, rechtshandhaving en brancheorganisaties, om de collectieve strijd tegen financiële misdrijven te versterken.
  • Partnerschappen opbouwen die de algehele effectiviteit van juridische inspanningen bij de bestrijding van financieel-economische misdrijven verbeteren.
 11. Naleving van Ethische Normen:

  • Het handhaven van de hoogste ethische normen in alle juridische acties en strategieën.
  • Ervoor zorgen dat juridische praktijken in lijn zijn met principes van integriteit, rechtvaardigheid en eerlijkheid.
 12. Continue Verbetering en Aanpassing:

  • Toewijden aan een cultuur van continue verbetering, waarbij juridische strategieën worden aangepast aan opkomende bedreigingen en veranderingen in het landschap van financieel-economische misdrijven.
  • Feedback omarmen en leren van ervaringen om juridische benaderingen in de loop van de tijd te verfijnen en te verbeteren.

Door “Value Delivered” te integreren als een kernwaarde, streeft Van Leeuwen Law Firm ernaar niet alleen te voldoen aan de onmiddellijke juridische behoeften van cliënten, maar ook duurzame waarde te bieden door actief bij te dragen aan de preventie en oplossing van financieel-economische misdrijven. Deze alomvattende aanpak weerspiegelt een toewijding aan excellentie, innovatie en ethisch gedrag in de zoektocht naar rechtvaardigheid.

Previous Story

Sociale Impact

Next Story

Het belang van de cliënt voorop

Latest from Kernwaarden

Strategische Benadering

“De Strategische Benadering” vormt een kernwaarde binnen Van Leeuwen Law Firm, vooral in de cruciale context…

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” vormt een fundamentele kernwaarde binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, met…

Sociale Impact

Sociale impact vormt een fundamentele kernwaarde binnen de filosofie van het advocatenkantoor Van Leeuwen, met name…