Sociale Impact

Van Leeuwen Law Firm - Business Ethics

Sociale impact vormt een fundamentele kernwaarde binnen de filosofie van het advocatenkantoor Van Leeuwen, met name in het kader van de bestrijding van financiële economische criminaliteit. Deze toewijding strekt zich uit tot het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties.

De integratie van sociale impact als kernwaarde benadrukt de erkenning van het advocatenkantoor dat haar rol verder reikt dan alleen juridische belangenbehartiging; het omvat een bredere verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de samenleving. Van Leeuwen Law Firm erkent dat financiële misdrijven verstrekkende gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor individuele cliënten, maar ook voor de gemeenschap en de samenleving als geheel. Door sociale impact centraal te stellen in haar missie, streeft het kantoor ernaar om voorbij het traditionele juridische kader te gaan en een drijvende kracht te zijn voor positieve verandering in het financiële landschap.

Het opnemen van sociale impact in haar kernwaarden betekent dat Van Leeuwen Law Firm zich toewijdt aan het oplossen van niet alleen juridische uitdagingen, maar ook actief deelneemt aan de creatie van een rechtvaardiger en evenwichtiger financiële omgeving. Dit omvat het bevorderen van transparantie, ethisch gedrag en verantwoordelijkheid in al haar inspanningen, met als uiteindelijk doel het bevorderen van een positieve sociale impact. In wezen wordt sociale impact een leidend principe, waardoor het kantoor wordt geïnspireerd om de strijd tegen financieel-economische criminaliteit niet alleen als een juridische verplichting te benaderen, maar als een toewijding aan het opbouwen van een meer maatschappelijk verantwoorde en duurzame toekomst.

Sociale Impact is een kernwaarde van Van Leeuwen Law Firm in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. De integratie van deze kernwaarde omvat verschillende dimensies en strekt zich uit tot verder dan de traditionele juridische verantwoordelijkheden, met de nadruk op een bredere maatschappelijke bijdrage. De uitgebreide omschrijving van de integratie van deze kernwaarde omvat de volgende sleutelelementen:

 1. Betrokkenheid bij de Gemeenschap en Empowerment:

  • Actieve betrokkenheid bij lokale gemeenschappen die getroffen zijn door financieel-economische criminaliteit, begrip tonen voor hun unieke uitdagingen en hen empoweren door middel van juridische pleitbezorging en ondersteuning.
  • Samenwerking met gemeenschapsorganisaties om systemische problemen aan te pakken en financiële geletterdheid en bewustzijn te bevorderen.
 2. Pro Bono en Initiatieven voor Publieke Dienstverlening:

  • Opzetten en promoten van pro bono juridische diensten voor individuen en organisaties die geconfronteerd worden met de gevolgen van financieel-economische criminaliteit.
  • Deelnemen aan initiatieven voor publieke dienstverlening, zoals juridische klinieken en educatieve programma’s, om de juridische bewustwording en toegang tot rechtvaardigheid te vergroten.
 3. Pleiten voor Juridische Hervormingen:

  • Pleiten voor juridische hervormingen en beleid dat bijdraagt aan de preventie en effectieve vervolging van financieel-economische criminaliteit.
  • In gesprek gaan met beleidsmakers en belanghebbenden om wetgeving vorm te geven die systemische problemen aanpakt en het juridisch kader versterkt.
 4. Educatieve Voorlichting en Bewustwording:

  • Educatieve voorlichtingsprogramma’s uitvoeren om bewustwording te creëren over de gevolgen van financieel-economische criminaliteit en ethische zakelijke praktijken te bevorderen.
  • Samenwerken met onderwijsinstellingen om juridisch onderwijs over financiële misdrijven in het curriculum te integreren.
 5. Ondersteuning en Rehabilitatie van Slachtoffers:

  • Uitgebreide ondersteuning bieden aan slachtoffers van financieel-economische criminaliteit, waaronder juridische bijstand, counseling en middelen voor rehabilitatie.
  • Samenwerken met ondersteuningsorganisaties om de langetermijnimpact van misdrijven op individuen en gemeenschappen aan te pakken.
 6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):

  • Maatschappelijke impactoverwegingen integreren in de MVO-initiatieven van het bedrijf, waarbij zakelijke praktijken in lijn worden gebracht met ethische en maatschappelijk verantwoorde normen.
  • Initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het welzijn van de samenleving, milieuduurzaamheid en gemeenschapsontwikkeling.
 7. Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie:

  • Bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen het bedrijf en in juridische praktijken met betrekking tot financieel-economische criminaliteit.
  • Actief zoeken naar mogelijkheden om systemische ongelijkheden en vooroordelen binnen het juridische systeem aan te pakken.
 8. Internationale Samenwerking voor Mondiale Impact:

  • Samenwerken met internationale organisaties en juridische entiteiten om de mondiale dimensies van financieel-economische criminaliteit aan te pakken.
  • Deelnemen aan initiatieven die internationale samenwerking bevorderen in de strijd tegen corruptie, witwassen en andere grensoverschrijdende misdrijven.
 9. Meetbare Sociale Impactmetingen:

  • Vaststellen en bijhouden van meetbare metrics om de sociale impact van de inspanningen van het bedrijf bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te beoordelen.
  • Regelmatig rapporteren over de positieve resultaten die zijn behaald en gebieden identificeren voor continue verbetering.
 10. Stakeholderbetrokkenheid en Transparantie:

  • In contact treden met een breed scala aan belanghebbenden, waaronder cliënten, overheidsinstanties, NGO’s en het publiek, om transparantie en samenwerking te bevorderen.
  • Regelmatig communiceren over de maatschappelijke impactinitiatieven van het bedrijf en de voortgang om vertrouwen en verantwoordingsplicht op te bouwen.
 11. Duurzame Partnerschappen:

  • Duurzame partnerschappen opbouwen met organisaties, overheidsinstanties en NGO’s die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en gemeenschapsontwikkeling.
  • Samenwerken aan langetermijnprojecten die de onderliggende oorzaken van financieel-economische criminaliteit aanpakken en blijvende verandering bevorderen.

Door Sociale Impact te integreren in haar kernwaarden via deze sleutelelementen, vervult Van Leeuwen Law Firm niet alleen haar juridische verantwoordelijkheden, maar draagt ze ook actief bij aan een positieve en blijvende impact op de samenleving, waarbij haar missie wordt afgestemd op een breder visie van rechtvaardigheid en maatschappelijk welzijn.

Previous Story

Samenwerkingsgerichte aanpak

Next Story

Value Delivered

Latest from Kernwaarden

Strategische Benadering

“De Strategische Benadering” vormt een kernwaarde binnen Van Leeuwen Law Firm, vooral in de cruciale context…

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” vormt een fundamentele kernwaarde binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, met…

Value Delivered

“Waardelevering” vormt een centrale en leidende pijler binnen de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met…