Hoogte Eigen Bijdrage voor Pro Deo Advocaat (2021) – Hoeveel moet ik zelf betalen?

Hoogte eigen bijdrage ligt aan uw inkomen, vermogen en woonsituatie

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. Uw inkomen en vermogen wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan ons. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag toevoeging. Voert u op dat moment een gezamenlijke huishouding, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. Hieronder in de tabel ziet u de verschillende eigen bijdragen die gelden voor dit jaar. Voor elke toevoeging betaalt u een volledige eigen bijdrage.

Meer over de vermogengrens leest u op de pagina over de voorwaarden.

Tweede eigen bijdrage

Heeft u een toevoeging gekregen voor een advocaat maar legt u uw zaak liever voor aan een tweede advocaat? U betaalt dan een tweede eigen bijdrage aan de nieuwe advocaat.

Heeft uw advocaat meer tijd nodig om uw probleem op te lossen? Uw advocaat of mediator kan dan een aanvraag voor extra uren indienen. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd dan betaalt u een tweede eigen bijdrage.

Schulden of failliet?

Zit u in de (wettelijke) Schuldsanering of bent u failliet? U betaalt dan de laagste eigen bijdrage. Vul het formulier in en geef dit aan uw advocaat of mediator.

• Formulier schuldsanering
• Formulier faillissement

Dit jaar minder inkomen en vermogen?

Heeft u dit jaar minder inkomen en vermogen dan twee jaar geleden? U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen. U vult hiervoor het formulier peiljaarverlegging in. U stuurt dit formulier met bewijsstukken van uw inkomen en vermogen van dit jaar naar ons. Wilt u peiljaarverlegging aanvragen? Kijk dan op de pagina peiljaarverlegging. Heeft u vragen? Bel ons via 088-787 1000.

Tabellen

Wat is mijn eigen bijdrage?

Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2021 Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar  
t/m € 20.300€ 208t/m € 28.200
€ 20.301 – € 21.000€ 383€ 28.201 – € 29.200
€ 21.001 – € 22.200€ 547€ 29.201 – € 30.600
€ 22.201 – € 24.100€ 712€ 30.601 – € 34.200
€ 24.101 – € 28.600€ 875€ 34.201 – € 40.400
Boven de € 28.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 40.400

Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2021 Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 20.300€ 362t/m € 28.200
€ 20.301 – € 21.000€ 438€ 28.201 – € 29.200
€ 21.001 – € 22.200€ 602€ 29.201 – € 30.600
€ 22.201 – € 24.100€ 766€ 30.601 – € 34.200
€ 24.101 – € 28.600€ 904€ 34.201 – € 40.400
Boven de € 28.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 40.400

Korting op eigen bijdrage na bezoek Juridisch Loket

Als u een juridisch probleem heeft, kunt u naar het Juridisch Loket voor advies. Kunnen zij u niet helpen? Dan kan het Juridisch Loket u doorsturen naar een advocaat of mediator. U krijg van het Juridisch Loket een verwijsbrief (diagnosedocument). Deze verwijsbrief geeft u aan de advocaat of mediator. Met deze verwijsbrief krijgt u korting van € 56,- op uw eigen bijdrage.


Tijdelijke maatregel

Eerder kreeg u met een diagnosedocument een korting van € 56,- op uw eigen bijdrage. Vanwege het coronavirus heeft u tijdelijk geen diagnosedocument nodig om deze korting te krijgen. Beslist de Raad voor Rechtsbijstand dat u recht heeft op een toevoeging? Dan krijgt u automatisch de korting op uw eigen bijdrage.


Wanneer hoef ik niet langs het Juridisch Loket om korting te krijgen op de eigen bijdrage?

Dat hoeft niet in de volgende gevallen:

  • Strafzaak;
  • Asielzaak;
  • Bestuurlijke sanctie;
  • In (hoger) beroep gaan bij een hogere rechter;
  • In cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Wanneer krijg ik geen korting op de eigen bijdrage?

De korting geldt niet bij een:

  • Mediationtoevoeging
  • Lichte adviestoevoeging
Previous Story

ECLI:NL:CBB:2017:233

Next Story

Korting op Eigen bijdrage voor Pro Deo Advocaat (2021)

Latest from Customized news & insights