Toegang tot een zitting in het gerechtsgebouw

Zittingen tijdens de coronacrisis

Als u als partij aanwezig mag zijn in de zittingszaal, neemt de rechtbank, het gerechtshof of het bijzondere college contact met u op.

Veel rechtszaken worden nog op een andere manier behandeld, bijvoorbeeld via tele(fonisch)horen, Skype en schriftelijke procedures.

 • Kom niet vroeger dan 15 minuten van te voren naar het gerechtsgebouw.
 • Verlaat na uw zitting zo snel mogelijk het gebouw.
 • Het dringende advies is in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Bent u opgeroepen voor een rechtszaak?

 • Voor de fysieke zittingen geldt dat u zich als procespartij niet apart hoeft aan te melden.
 • Formeel opgeroepen belanghebbenden, bijvoorbeeld ouders van een jeugdige, zijn ook procespartij.
 • Familie of vrienden van partijen die een zitting willen bijwonen zijn geen procespartij en moeten zich aanmelden via de betreffende rechtbank, gerechtshof of bijzonder college. Gebruik hiervoor dit aanmeldformulier.
 • Ook al bent u procespartij, kom niet naar de rechtbank als u of een van uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft. Neem in geval van ziekte eerst telefonisch contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzondere college.
 • Als het voor een zaak nodig is dat naast partijen derden aanwezig zijn bij de zitting – potentiële getuigen, steun voor slachtoffers, informanten – dan is het de bedoeling dat zij daarvoor van te voren toestemming vragen aan de rechter.

Wilt u een rechtszaak bijwonen als belangstellende?

 • Om als belangstellende bij een zitting aanwezig te kunnen zijn moet een reservering worden gemaakt bij het desbetreffende gerecht. Dat kan via dit aanmeldformulier.
 • Geef een reservering tot maximaal 2 werkdagen voor de zitting door.
 • Reserveren kan niet eerder dan 7 kalenderdagen van tevoren.
 • Uw gegevens worden 14 dagen bewaard. Deze worden bij een uitbraak in ons gerecht van het COVID-19-virus, gedeeld met de GGD voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek.
 • Volgorde van toewijzing is wie het eerst komt, die het eerst maalt.
 • Het aantal plekken verschilt per gerechtsgebouw.
 • Kom pas als u een bevestiging in uw e-mail hebt ontvangen en deze kunt laten zien (print of digitaal).
 • Kom niet te vroeg naar het gerechtsgebouw. Maximaal 15 minuten van te voren.
 • Vergeet niet uw legitimatie & mondkapje mee te nemen.

Bent u journalist?

De rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college bekijkt hoeveel journalisten er bij een zitting of uitspraak toegelaten kunnen worden. Dat heeft met de anderhalve-meter-norm te maken.

U kunt sommige zaken ook via Skype volgen, neem daarvoor contact op met de afdeling communicatie van het gerecht.

Waar nodig worden livestreams ingezet. Er worden honderden uitspraken extra gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Bron: www.rechtspraak.nl

Previous Story

BIBOB-screening en vastgoedtransacties

Next Story

ECLI:NL:CBB:2017:233

Latest from Coronavirus