Overzicht

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt retailondernemers bij: (a) bestemmingsplannen om bedrijfsactiviteiten en uitbreidingen veilig te stellen; (b) bestemmingsplannen om de komst van concurrenten tegen te gaan; (c) vergunningen voor het oprichten of uitbreiden van winkelvestigingen; (d) vergunningen voor het in gebruik nemen van nieuwe winkelvestigingen; (e) vergunningen voor reclame-uitingen; (g) gemeentelijke parkeernormen en parkeereisen; (h) tijdelijke winkelvestigingen / popup stores; (i) beoordelen en opstellen van koop- en bouwcontracten; (j) beoordelen en opstellen van huurcontracten; (k) zondag-openstelling; (l) bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen van concurrenten; (m) verkoopevenementen; en (n) verkeersbesluiten.

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Bestuursrechtelijke Handhaving

Rechtsbescherming

Previous Story

Real Estate and Construction

Next Story

Toezicht en Handhaving

Latest from Bestuursrecht | Gerelateerde Expertises

Hotels and Leisure

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Drank- en Horecawet;

Toezicht en Handhaving

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: bevoegdheden van toezichthouders; last onder

Environment and Planning

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) omgevingsvergunning (milieu); (b) omgevingsvergunning