Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk reactie-plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan handelen op een forensisch verantwoorde manier. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING helpt u graag bij het opstellen van zo’n reactie-plan.

Previous Story

Toegangsbeheer en functiescheiding

Next Story

Dilemmatraining voor managers

Latest from Fraudepreventie

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends

Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot