Beoordeling van de frauderisico’s

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING zal uw (corporate) organisatie doorlichten op latente risico’s tot fraude aan de hand van uw activiteiten, bestaande fraudeschema’s, de betrokken sector en uw bestaande controlemaatregelen. Daarna zal zij aanbevelingen doen en actieplannen opstellen om uw (corporate) organisatie tot een hoger maturiteitsniveau te tillen.

Previous Story

Verwijderen negatieve kredietregistraties voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Next Story

Beleid en richtlijnen

Latest from Fraudepreventie

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik