OSINT – Open Source INTelligence

In het kader van fraude is het niet ongebruikelijk dat bedrijfsgoederen zoek zijn omdat fraudeurs deze ontoegankelijk proberen te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING tracht met behulp van haar netwerk deze goederen op te sporen in binnen- en buitenland.

Previous Story

Due diligence Audit

Next Story

Fraudepreventie

Latest from Fraudeonderzoeken

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van