Familiaal vermogensrecht

Familiaal vermogensrecht is het geheel van regels die bepalen wat met uw onverdeeld vermogen moet gebeuren bij een echtscheiding of relatiebreuk. Verder omvat het regels in verband met nalatenschappen, testamenten en schenkingen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN werkt ook hier via bijstand in een juridische procedure een oplossing uit om het conflict tot een goed einde te brengen.

Previous Story

Personen- en familierecht

Next Story

Kan een bewindvoerder ontslagen worden uit haar dossier(s)?

Latest from Familierecht | Overzicht

Familie en Gezin

Familiebanden vormen de kern van menig mensenleven. Ze zijn kostbaar en doorgaans duurzaam, maar blijken vaak