OSINT – Open Source INTelligence

In het kader van fraude is het niet ongebruikelijk dat bedrijfsgoederen zoek zijn omdat fraudeurs deze ontoegankelijk proberen te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING tracht met behulp van haar netwerk deze goederen op te sporen in binnen- en buitenland.

More

Due diligence Audit

Als u een nieuwe zakenrelatie met een partner wil opstarten, is het soms beter om op voorhand te informeren over de financiële toestand, de achtergrond of de reputatie van deze toekomstige partner. Waar nodig zal VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING

More

Forensische technologie

Om fraudeonderzoeken tot in detail uit te zoeken, beschikt VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING over verschillende IT-mogelijkheden om data te kopiëren en te analyseren. Het kopiëren gebeurt op een forensisch verantwoorde manier zodat het bewijsmateriaal eventueel in de rechtbank kan

More

Vervalsing van financiële rapporten

Fraude in de financiële rapportering is niet de meest voorkomende, maar leidt tot de grootste verliezen voor uw (corporate) organisatie. Er zijn heel wat vervalsingsmogelijkheden binnen deze financiële rapportering, met name een over- of onderschatting van de boekhoudkundige posten. VAN LEEUWEN LAW

More

Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen

Diefstal en misbruik van vertrouwen zijn vaak voorkomende vormen van fraude waarbij eigendommen van bedrijven onrechtmatig gebruikt of ontvreemd worden voor persoonlijk gewin van een medewerker of een kaderlid. Of het nu gaat over cash, interne onkostenvergoedingen, voorraad of materiaal, VAN LEEUWEN

More

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de (corporate) organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen

More

Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan voor u verdere onderzoeken doen naar (corporate) organisaties waarmee u zaken doet.

More

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of wijzigingen aan

More

Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle

More

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude, identiteitsfraude en

More