/

De Taakomschrijving van de MAD

De taakomschrijving van de MAD treft men aan in §1 MAD-G.[1] Met het oog op de Terrorismebestrijding zijn de belangrijkste taken het verzamelen en verwerken van Informatie, in het bijzondere zaaks – en persoonsgebonden Inlichtingen, Berichten en Bescheiden over: 1) Pogingen gericht

More
/

De Taakomschrijving van de DGSE

De DGSE is verantwoordelijk voor: a) Het verzamelen van Militaire inlichtingen alsmede strategische informatie, b) Het verzamelen van elektronische inlichtingen, en c) Het uitvoeren van contraspionage activiteiten buiten de grenzen van het territorium van de Franse Republiek.[1] De DGSE bestaat uit twee

More
/

De taakomschrijving van de DCPJ

De DCPJ, de belangrijkste Franse Binnenlandse Veiligheidsdienst, die ook wel het publieke gezicht van de DST genoemd wordt[1], is opgebouwd uit vier sub-directoraten. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste sub-directoraten: a) Het Sub-directoraat Politie Techniek en Wetenschap, b) Het

More
1 2 3