Investigations, Enforcement and Business Crime

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, focust zich op strafrechtelijke en regelgevende maatregelen in een zakelijke context. Hij adviseert en assisteert publieke en private entiteiten en particulieren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte.

Ondernemingen zijn steeds vaker het doelwit van dergelijke onderzoeken, gewoonlijk onaangekondigde huiszoekingen, gevolgd door inbeslagnemingen en verhoren door de politie of administratieve autoriteiten. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.) biedt compliance-advies om het risico te beperken dat men in een dergelijke situatie terechtkomt, stelt richtlijnen betreffende dawn raids op en geeft trainingen om goed voorbereid te zijn op een dawn raid. Regelmatig verleent de advocaat ter plaatse bijstand bij huiszoekingen van woningen of ondernemingen, waarbij hij zich richt op een vlotte samenwerking en waarbij uw rechten worden gewaarborgd.

Expertises

AML monitoring and investigations

AML staat voor "Anti-Money Laundering" en verwijst naar maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt witgewassen in het financiële systeem. Het doel van AML-monitoring en -onderzoeken is om verdachte financiële…

Lees Verder

Discovery & Analytics

Discovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen een organisatie om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.…

Lees Verder

Forensische Data-analyse

Forensische Data-analyse, ook wel FDA genoemd, is een tak van forensisch onderzoek die draait om het verzamelen, analyseren en interpreteren van digitale gegevens om bewijsmateriaal te vinden dat kan worden gebruikt in juridische zaken, fraudeonderzoeken…

Lees Verder

Geschillenbeslechting

Dispute Resolution, in het Nederlands “Geschillenbeslechting,” verwijst naar het proces van het oplossen van geschillen, conflicten of uiteenzettingen tussen partijen op een manier die hun wederzijdse belangen en rechten respecteert. In de context van Corporate…

Lees Verder

Incidentenbestrijding

Incident Response & Resilience, in het Nederlands "Incidentrespons en veerkracht," verwijst naar een reeks strategieën en processen die organisaties implementeren om effectief te reageren op en te herstellen van incidenten die hun activiteiten, systemen of…

Lees Verder

Integriteit & Compliance

Integriteit en Compliance, in de context van organisaties en bedrijven, verwijzen naar een reeks principes, normen en praktijken die gericht zijn op het handhaven van ethische normen, wettelijke voorschriften en regelgevingsvereisten. Integriteit en Compliance zijn…

Lees Verder

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken verwijzen naar het proces waarbij een organisatie, bedrijf of instelling een diepgaand onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden, schendingen van beleid, wangedrag, fraude, of andere problemen die zich binnen de organisatie hebben voorgedaan.…

Lees Verder

Privacy & Cyber Response

Privacy & Cyber Response, ook wel bekend als Privacy & Cyber Incident Response, verwijst naar het proces en de procedures die een organisatie implementeert om te reageren op en om te gaan met privacyinbreuken en…

Lees Verder

Transaction Forensics

Transaction forensics, of forensische transactieanalyse, is een forensische discipline die zich bezighoudt met het gedetailleerde onderzoek en de analyse van financiële transacties om mogelijke fraude, financiële misdrijven en onregelmatigheden te ontdekken.…

Lees Verder

De rol van de advocaat

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad van State. De advocaat zal uw…

Lees Verder

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij zal u wijzen op uw rechten…

Lees Verder

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten worden gemaakt: een advocaat kan voor…

Lees Verder

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website, of zelfs bepaalde brieven, zoals aanmaningen,…

Lees Verder

De rol van de fraude-auditor

De werkwijze

Kennismaking

Benieuwd naar hoe u ervoor staat in uw juridische kwestie en wat VAN LEEUWEN LAW FIRM voor u kan betekenen? Neem dan…

Lees Verder

Case samen bespreken

Tijdens de afspraak op het kantoor van VAN LEEUWEN LAW FIRM maakt de advocaat verder kennis met u, bespreekt hij de achtergrond…

Lees Verder

Zaak afhandelen

De wijze waarop de afhandeling van uw zaak geschiedt, is afhankelijk van uw juridische vraag, dat bijvoorbeeld kan zien op het opstellen…

Lees Verder

Visie en Waarden

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen.…

Lees verder

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.…

Lees verder

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.…

Lees verder

Transparante kosten en honoraria

Voorschot

VAN LEEUWEN LAW FIRM behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van…

Lees verder

Gerechtskosten en Uitgaven

De kosten die VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen,…

Lees verder

Kantoorkosten

Onverminderd de aanrekening van honoraria, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk-…

Lees verder

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een uurtarief. VAN LEEUWEN LAW FIRM…

Lees verder

MVO

Relatie met cliënten

De interventies van VAN LEEUWEN LAW FIRM zijn in overeenstemming met de volgende principes :  de aandacht van haar cliënten te vestigen op…

Lees Verder

Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt VAN LEEUWEN LAW FIRM gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming met haar ethische verplichtingen,…

Lees Verder

Transport

VAN LEEUWEN LAW FIRM promoot : de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; contacten met cliënten via video- of telefoonconferenties.…

Lees Verder

Sociale doelstellingen

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te bieden. VAN LEEUWEN LAW…

Lees Verder

Contact

UTRECHT (HQ)
Maliesingel 2, 3581 BA Utrecht

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.nl

AMSTERDAM
Gustav Mahlerplein 28, M-Floor, 1082 MA Amsterdam
(“Tribes Amsterdam South Axis ITO”)

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.nl

CONTACTFORMULIER

Voor - en Achternaam
Bedrijf of Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer
Vraag of Opmerking

Door te klikken op de knop ‘Verstuur bericht’, geeft u toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Leeuwen Law Firm (Maliesingel 2, 3581 BA Utrecht-Stad, Nederland), de verwerkingsverantwoordelijke, voor de volgende doeleinden: (i) met u te communiceren; (ii) relatiebeheer met cliënten en potentiële cliënten uit te voeren; en (iii) (markt)onderzoek en analyse uit te voeren.

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. U heeft tevens het recht om kosteloos en te allen tijde bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft recht op toegang en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om uw marketingvoorkeuren te wijzigen of uw rechten uit te oefenen, kunt u mailen naar info@vanleeuwenlawfirm.nl

Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, vindt u in ons volledige Privacybeleid.