BSN-nummer mag niet meer vermeld worden in het processtuk

Met ingang van 1 maart 2021 is het niet meer toegestaan om het BSN te vermelden in de processtukken. Het BSN dient te worden aangeleverd in een aparte brief, die tegelijk met het verzoekschrift aan de Rechtbank wordt gestuurd, of door overlegging van losse kopieën van het identiteitsbewijzen waarop het BSN staat vermeld (N.B. Een advocaat die geen WWFT-zaak doet, mag geen identiteitsbewijs van zijn cliënt in het dossier hebben). Deze brief/kopieën maken geen deel uit van de processtukken en worden niet aan de andere partij(en) gestuurd.

De wijziging van de procesreglementen is erop gebaseerd dat voorkomen dient te worden dat de Rechtbank stukken verspreidt waarin op haar verzoek het BSN wordt vermeld. Een dergelijke handelswijze is in strijd met de AVG.

Previous Story

Defend your interests in litigation

Next Story

Digitalisering van energiemarkten