/

Welke overeenkomsten worden gemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

De zakelijke klant meldt bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een:

  • aflopend krediet (AK);
  • revolverend (doorlopend) krediet (RK);
  • schuldhulpverlening (SR);
  • hypothecair krediet eigen woning (HY);
  • hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO);
  • restschuld hypothecair krediet (RH) en restschuld hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG is gemaakt (RN);
  • operational autoleaseovereenkomst (OA); en
  • overige financiële verplichtingen (RO).

(ex art. 15 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021)

De zakelijke klant meldt bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een:

  • zakelijk krediet (ZK); en
  • zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO).

(ex art. 15 lid 2 Algemeen Reglement CKI 2021)

De registratievoorwaarden worden bij de afzonderlijke bepalingen van de onder lid 1 en lid 2 genoemde overeenkomsten in dit Reglement geregeld (ex art. 15 lid 3 Algemeen Reglement CKI 2021)

De zakelijke klanten moeten overeenkomsten die door een reglementswijziging niet meer als zodanig gemeld kunnen worden, maar nog wel in Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) voorkomen, op de juiste wijze blijven onderhouden (ex art. 15 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021)

Previous Story

Toezicht en Handhaving

Next Story

Aflopend Krediet

Latest from Knowledge Sharing

Deelnemen via Telehoren

Verdachten kunnen op alle DJI-locaties op afstand worden gehoord in raadkamer of zittingszaal. In verband met beperkte capaciteit

Deelnemen via CMS

U kunt op alle (mobiele) apparaten deelnemen aan een online zitting via Cisco Meeting Server (CMS).