/

De Duitse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Het aftappen en opnemen van de telecommunicatie door de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder, de BND en de MAD wordt geregeld in het Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses van 13 augustus 1968. Deze wettelijke regeling treft men aan in Artikel 10 Grundgesetz, en wordt ook wel aangeduid als Gezetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10).[1]

Op 14 juli 1999 oordeelde het Bundesverfassungsgericht (BVG) meerdere bepalingen van G10 in het licht van het Verbrechensbekämpfunggesetzes uit 1994 als in strijd met de grondwet afgekeurd.[2]  Het BVG had vervolgens de wetgever de opdracht gegeven, om deze strijdigheid met de grondwet op te lossen. Op 26 Januari 2001 werd door de Bundesrat het Entwurf eines Gesetzez zur Neureglung von Beschränkungen des Brief -, Post – und Fernmeldegeheimnisses uitgevaardigd. In artikel 1 van deze ontwerpwet treft men het nieuwe Gesetz zur Beschränkungen des Brief -, Post – und Fernmeldegeheimnisses (G 10 E) aan. De Bundesregierung is van mening dat deze wet nu wel rekening houdt met de bezwaren van het BVG.[3] Conform deze nieuwe regeling zijn er nu drie vormen van aftappen en onderscheppen van de telecommunicatie mogelijk, namelijk:

  • Het aftappen en opnemen van de nationale telecommunicatie;
    • Het aftappen en opnemen van de internationale telecommunicatie; en
    • De Gefahrenabwehr.   

Naar aanleiding van de 9 – 11 Attacks heeft Duitsland op 9 januari 2002 het Gesetz zu Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfungsgesetz of TB-G) uit-gevaardigd. Deze wet heeft met zich meegebracht, dat de Duitse Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten nu ook mogen scannen en inlichtingen omtrent gegevensverkeer mogen opvragen.


[1] Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10), bron: www.npd.net/verbotsverfahren/gesetze/g10.htm.

[2] Hetzer. W., Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung, op. cit., p. 347

[3] Ibidem, p. 347

Previous Story

De Franse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Next Story

Het Hacken

Latest from Counter Terrorism