Omgangsregeling in de coronacrisis

De meeste gescheiden ouders hebben (destijds) een ouderschapsplan laten opmaken of zelf opgemaakt. De kans is groot dat er in dat ouderschapsplan een zorg- en contactregeling (lees: omgangsregeling) is overeengekomen. Een basis voor die overeenstemming vormt veelal de beschikbaarheid van de ouders. Die reguliere beschikbaarheid kan door COVID-19 afwijken van de huidige beschikbaarheid.

Dient het ouderschapsplan aangehouden te worden?

Als het praktisch uitvoerbaar is, adviseer ik ouders zich aan het ouderschapsplan te houden. Mochten ouders in onderling overleg af willen wijken van het ouderschapsplan gezien de huidige omstandigheden, dan is dat eveneens een correcte keuze. Zorg in dit laatste geval voor concrete afspraken, zodat voor beide ouders helder is wat op welk tijdstip wordt verwacht.

Hoe zit het met de zorg- en contactregeling bij vrije dagen?

Deze tijd van het jaar (de zomer) kent vele vrije dagen. Ik beveel ouders aan om eveneens voor de zorg- en contactregelen op de vrije dagen het ouderschapsplan te volgen. Hierbij geldt hetzelfde als in de alinea hiervoor, waarin staat vermeld dat ouders mogen afwijken van het ouderschapsplan op het moment dat beide partijen hiermee instemmen. Bepaalde gevallen vragen echter om een specifieke regeling. Ik geef u een aantal voorbeelden:

Een man en een vrouw zijn in 2008 getrouwd. Tijdens het huwelijk hebben zij samen drie (3) kinderen gekregen. De ouders zijn in 2019 gescheiden. In het kader van hun echtscheiding hebben zij ten behoeve van hun drie minderjarige kinderen een ouderschapsplan op laten maken door een advocaat-mediator. De vrouw werkt twee (2) dagen per week in de zorg, de man werkt fulltime als ondernemer. De zorg- en contactregeling die in het ouderschapsplan is overeengekomen, bepaalt dat de kinderen één (1) weekend per twee (2) weken bij de man verblijven. De onderneming van de man staat op een laag pitje vanwege de vermindering van klanten. De man is veel beschikbaar. De vrouw dient twee dagen in de week te werken in de zorg.

Er zijn in dit voorbeeld een aantal mogelijkheden:

  • In het meest ideale geval biedt de man aan, of vraagt de vrouw aan de man, om voor de kinderen te zorgen op het moment dat de vrouw dient te werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat beide ouders zich flexibel opstellen.
  • Mocht dat om wat voor reden dan ook niet lukken, schakel dan de hulp in van iemand die u als ouders kan helpen bij het oplossen van het probleem.
  • Als ook dat geen soelaas biedt, neem dan contact op met MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN teneinde advies in te winnen.

Als overleg met uw ex-partner niets oplevert, kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, waarbij de advocaat de rechter zal vragen een (tijdelijke) wijziging van de zorg- en contactregeling door te voeren. Op relatief korte termijn na het starten van die procedure, zal een zitting bij de rechtbank plaatsvinden.

Previous Story

Alimentatie in tijden van Corona. Is nihil-stelling mogelijk?

Next Story

Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld

Latest from In-depth legal articles and blogs