/

Alimentatie in tijden van Corona. Is nihil-stelling mogelijk?

Het coronavirus kan tot gevolg hebben dat een ouder minder gaat verdienen of zelfs geen inkomen meer heeft, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen op het werk of zelfs ontslag. Hierdoor is het goed mogelijk dat de alimentatieplichtige ouder niet langer aan die alimentatieverplichting kan voldoen.

Mocht dit het geval zijn, dan is mijn advies dat de ouder die de partner- en/of kinderalimentatie niet langer kan voldoen, contact opneemt met de ex-partner om de situatie te bespreken. Wellicht gaat de alimentatiegerechtigde ouder akkoord met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatie. In het meest ideale geval lukt het om een afspraak te maken. Mocht dat het geval zijn, dan is mijn advies om die afspraak vast te leggen per e-mail of op papier. Op die manier kan er naderhand minder snel discussie ontstaan over de gemaakte afspraak.

Mocht de alimentatiegerechtigde ouder niet akkoord gaan met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatiebetaling, maar kan de alimentatieplichtige ouder het niet langer betalen, dan kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, teneinde te proberen de alimentatie op die manier in ieder geval tijdelijk te verlagen.

Wat als de alimentatie langer niet betaald kan worden?

Wat te doen wanneer de verslechterde financiële situatie van de alimentatieplichtige niet tijdelijk is, maar mocht aanhouden? In dat geval is het raadzaam MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN in te schakelen om de alimentatie te laten herberekenen. Zo nodig kunt u de advocaat een bodemprocedure bij de rechtbank laten beginnen met het verzoek aan de rechtbank de alimentatie (structureel) naar beneden bij te stellen.

Previous Story

Hebben grootouders recht op omgang met hun kleinkind?

Next Story

BIBOB-screening en vastgoedtransacties

Latest from Familierecht Blog