Kan een kroegbaas de alimentatieverplichting wijzigen c.q. stopzetten tijdens de tweede coronagolf?

Vorige week woensdag heeft Bertrandt contact met mij opgenomen. Bertrandt is de eigenaar van een leuk goedlopend bruincafé dat gevestigd is op de Korenmarkt in Arnhem. Vanaf 14 oktober 2020 moest Betrandt zijn bruincafé wederom sluiten. Inmiddels is het bruincafé van Bertrandt nu ruim twee maanden gesloten. Ruim twee maanden lang heeft Bertrandt geen omzet gedraaid. Bertrandt is aldus in grote onzekerheid omtrent zijn financiële situatie, voorgaande zorgt bij Bertrandt voor slapeloze nachten. Hierbij speelt ook dat Bertrandt niet alleen als ondernemer, maar ook als vader van Luna, financiële verplichten heeft. Immers, Bertrandt is zeven jaar geleden gescheiden van Chantal. Bertrandt en Chantal zijn met behulp van een advocaat overeengekomen dat Bertrandt iedere maand ten aanzien van de kinderalimentatie een bedrag van € 450,00 aan Chantal dient te voldoen. Nu Bertrandt in verband met het Coronavirus geen enkele euro meer omzet en het nog maar de vraag is of hij zijn bruincafé kan blijven voortzetten is bij Bertrandt de vraag gerezen of hij  kan stoppen met het betalen van de kinderalimentatie.

Stoppen met betalen van de alimentatie?

Aan Bertrandt heb ik (hoewel het gebrek aan inkomen uiterst vervelend is) duidelijk gemaakt dat hij niet “zomaar” kan stoppen met het betalen van de alimentatie. Daarnaast kan Bertrandt niet eigenhandig beslissen om een lager bedrag aan kinderalimentatie over te maken. Voorgaande kan alleen als er in onderling overleg (overleg tussen Bertrandt en Chantal) nieuwe afspraken over de alimentatie zijn gemaakt of als de rechter hier een beslissing over heeft genomen. Dus zelfs in het gChantall van Bertrandt, waarbij hij op dit moment niet beschikt over enig inkomen, moet de alimentatieverplichting worden nagekomen.

Onderling overleg

Op mijn advies heeft Bertrandt eerst geprobeerd om zelf in overleg te treden met Chantal. Helaas is het Bertrandt niet gelukt om samen in onderling overleg met Chantal tot nieuwe afspraken te komen. Omdat de situatie van Bertrandt schrijnend is heb ik namens Bertrandt contact gelegd met Chantal, waarna wij een gezamenlijk gesprek hebben gevoerd via facetime. Tijdens dit gesprek is het Chantal duidelijk geworden hoe slecht en onzeker de financiële situatie van Bertrandt op dit moment is. Chantal leek zelfs, tot grote opluchting van Bertrandt, veel begrip te hebben voor zijn situatie. In de zaak van Bertrandt is afgesproken dat de kinderalimentatieverplichting (tot het moment dat er omtrent de financiële situatie van Bertrandt meer duidelijkheid komt) tijdelijk met 2/3 wordt verlaagd.

Wijziging via de rechter

Indien het niet was gelukt om in onderling overleg tot afspraken te komen dan had ik in de zaak van Bertrandt op zeer korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend met als doel om de kinderalimentatie te verlagen of op nihil te laten stellen. Juist omdat rechters vaak pas een alimentatiebedrag verlagen vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend is het van groot belang om het verzoekschrift zo snel mogelijk in te dienen en hier dus niet te lang mee te wachten.

Conclusie

Ik merk dat het voor iedereen op dit moment een moeilijke tijd is. Van ouders wordt veel gevraagd en de maatregelen die er zijn genomen veranderen wekelijks. Ik adviseer ouders van kinderen om vooral in deze tijd rekening met elkaar te houden. Wees redelijk naar elkaar en probeer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan ben ik er uiteraard voor u. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze blog neem dan gerust contact met mij op. Tijdens kantooruren ben ik bereikbaar op het telefoonnummer 085 06 07 520 of via het e-mailadres: info@vanleeuwenlawfirm.nl

Previous Story

Het wijzigen van uw achternaam

Next Story

Recht op omgang met het kind tijdens de tweede Coronagolf

Latest from Coronavirus

GermanDutchFrenchEnglish