Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) zijn opgenomen, kunnen raadplegen (art. 9 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt van de consument: (a) de geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode); (b) de overeenkomst(en) met de zakelijke klant(en) als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 26 van dit Reglement; (c) de achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die overeenkomst(en); (d) de beëindiging van die overeenkomst(en) (art. 9 lid 2 Algemeen Reglement CKI 2021).

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt geen persoonsgegevens van een consument waarvan de zakelijke klant weet of had kunnen weten dat deze op grond van de overeenkomst en/of de wet niet aansprakelijk is voor het nakomen van de betalingsverplichtingen (art. 9 lid 3 Algemeen Reglement CKI 2021).

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft toegang tot de BRP-V en raadpleegt deze bron in het kader van de juistheid en nauwkeurigheid van de NAW gegevens ten behoeve van de datakwaliteit in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) (art. 9 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021).

Previous Story

Raadplegen persoonsgegevens

Next Story

Wat moet worden gemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Latest from Het verwerken van persoonsgegevens