Vaste Prijsafspraken Familierecht

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kan de advocaat voor een aantal zaken een prijsafspraak met u maken. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de complexiteit van uw zaak. De advocaat maakt aan de hand van een intakegesprek met u een inschatting of uw zaak in beginsel geschikt is om te worden behandeld voor een vaste prijs. Is dat niet het geval dan kan hij uw zaak aannemen voor het geldende uurtarief. Mocht tijdens de behandeling van de zaak blijken dat deze meer complex is dan op basis van de eerder door u gegeven informatie kon worden ingeschat, dan zullen aanvullende prijsafspraken met u worden gemaakt.

Previous Story

Gratis (Online) Kennismaking

Next Story

Van Leeuwen Law Firm

Latest from Transparante kosten en honoraria

Uurtarief

Wilt u liever dat we op de klassieke manier onze kosten bij u in rekening brengen,

Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van een transactie kan bijvoorbeeld tegen

Pro Deo

Mogelijk heeft u recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval betaalt de overheid