Koşullar

Finanse edilen adli yardım başvurusu, sizin adınıza avukat tarafından yapılır. Başvurunun yapılabilmesi için (önceki adı sofi numarası olan, BSN numarası olarak kısaltılan) “burgerservicenummer” denilen kişisel servis numarasını yazan kimliğinizin bir kopyasını vermelisiniz. BSN numaranız (henüz) yoksa yabancılar numaranızı vermelisiniz. Kendisiyle birlikte ortak ev idaresi sürdürdüğünüz eşiniz varsa onun da kimliğinin kopyasını ve BSN numarası ya da yabancılar numarasını vermeniz gerektir. Zira Raad voor Rechtsbijstand, aile gelirini gözönünde tutar.

Son olarak belediye kayıtlarında hangi adreste kayıtlı olduğunuzu da bildirmelisiniz. Raad voor Rechtsbijstand, yukarıda yazılan bilgilerle Vergi Dairesinden gelir verilerinizi isteyecek ve bunları kullanarak finanse edilen adli yardım alabilip alamayacağınızı tespit eder. Bunu yaparken finanse edilen adli yardım başvurusunun verildiği (referans yılı denilen) yıldan önceki iki yılda elde ettiğiniz gelir gözönüne alır. Finanse edilen adli yardıma hakkınız var olduğu tarafınızca da belirli bir katkı payı ödenmesi istenebilir. Katkı payının tutarı, referans yılında elde ettiğiniz gelire bağlıdır. Katkı payının tutarı için gene Raad voor Rechtsbijstand’ın web sitesine işaret ederiz.

Previous Story

Eigen bijdrage

Next Story

Yeniden kontrol etmek

Latest from Pro Bono

Olağanüstü sosyal yardım

Bazen beklenmedik ek masraflar çıkabilir. Bu masraflar bir şekilde karşılanmıyor mu? Belki belediyenizden maddi yardım alabilirsiniz.…

İndirim

Finanse edilen adli yardıma hakkınız varsa avukat masraflarında €58,= indirim yapılabilir. Şöyle ki ilkönce Juridisch loket…

Referans yılı vardiyası

Finanse edilen adli yardım talebiniz, referans yılında elde ettiğiniz gelirin yasalarca belirtilen parasal sınırları aşması gerekçesiyle…

Yeniden kontrol etmek

Vergi dairesi, referans yılında elde ettiğiniz geliri henüz kesin olarak tespit etmemiş olabilir. O halde Raad…