/

Forensic Auditing and Integrity Services

OVERZICHT

U denkt wellicht dat u veilig bent voor fraude omdat u werkt met mensen die u vertrouwt, of zelfs met familie of vrienden. U denkt dat uw procedures bestand zijn tegen fraude en het risico voor u beperken. Ondertussen wordt zonder uw medeweten uw elektronische handtekening gebruikt, betaalt u al jarenlang een fictieve werknemer, wisselen uw werknemers betaalkaarten met elkaar uit, worden fictieve facturen goedgekeurd, bestaan er aanzienlijke verschillen tussen uw boekhoudkundige en werkelijke inventaris, worden de limieten in uw betalingssoftware omzeild met opgesplitste bedragen. Of erger nog: hackers gaan er met uw bedrijfsgegevens vandoor, uw rendabiliteit komt in het gedrang door een dispuut met een handelspartner of het marktvertrouwen in uw organisatie wordt beïnvloed door een fout in uw financiële staten. Naast de financiële gevolgen kan fraude bovendien ook de reputatie van uw organisatie aantasten. Deze impact wordt vaak onderschat. Vergeet ten slotte ook niet het aansprakelijkheidsrisico, dat u als bestuurder loopt.

 

GERELATEERDE EXPERTISES

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op fraude wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan voordoen, bijvoorbeeld door het ontslag van de fraudeur in kwestie. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES is echter overtuigd dat fraude preventief dient te worden aangepakt en dat enkel een combinatie van preventieve en detecterende maatregelen voldoende zekerheid kan bieden dat het frauderisico onder controle is. De focus in fraudebestrijding ligt op de preventieve maatregelen. De dienstverlening bestaat hierbij uit assessments, advies bij de implementatie van controlemaatregelen, training en whistleblowingdiensten.

LEES VERDER

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en fraude te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES doet een integrale aanpak van zowel de masterdata, procesgerichte data als van de transactiedata. De dienstverlening bestaat hierbij uit process mining en proactieve data-analyse

LEES VERDER

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact Als er zich een probleem voordoet, heeft u nood aan een tijdige verklaring en een geloofwaardige oplossing. U heeft nood aan onderzoek, communicatie en specifieke maatregelen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met complexe, technische en wijzigende (sociale, fiscale, strafrechtelijke…) regelgevingen. Dit zijn taken waarbij VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES u kan ondersteunen. Ondanks het feit dat elk forensisch onderzoek uniek is, past het kantoor een vaste methodologie toe bij de organisatie, uitvoering en rapportering van de geanalyseerde gevallen. De dienstverlening spitst zich hierbij toe op onderzoeken (opzoeken en nazicht van gegevens en interviews), achtergrondcontroles (background search)

LEES VERDER
Previous Story

Legal Function Consulting

Next Story

Huiselijk geweld