/

Rijbewijs ingevorderd door snelheidsovertreding

Bij een snelheidsovertreding van > 50 km/u wordt het rijbewijs door de politie ingevorderd. Op grond van artikel 164 WVW is de politie daartoe verplicht. Het rijbewijs zal dan door de politie naar het CVOM worden doorgestuurd. De Officier van Justitie (OVJ) zal dan binnen tien (10) dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd een beslissing moeten nemen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Er zijn twee (2) mogelijkheden:

1. Inhouden rijbewijs voor enkele maanden

In de meeste gevallen zal de officier beslissen dat het rijbewijs voor langere tijd moet worden ingehouden. De minimale inhoudingsduur is twee (2) maanden en bij recidive of een forse snelheidsovertreding zal de officier het rijbewijs al snel voor vier (4) of zes (6) maanden inhouden.

2. Teruggave van het rijbewijs

Een enkele keer zal de Officier van Justitie (OVJ) het rijbewijs direct teruggeven, maar dat is eigenlijk alleen het geval wanneer de termijn van tien (10) dagen door de officier wordt overschreden. In bijna alle andere gevallen zal de officier het rijbewijs voor enige tijd afpakken.

Termijn rijbewijs ingevorderd bij snelheidsovertreding

Als het aan de Officier van Justitie (OVJ) ligt krijgt u bij een forse snelheidsovertreding (> 50 km/u) dus voorlopig niet terug. De officier hanteert hierbij de volgende termijnen voor de inhouding van het rijbewijs:

Gemeten snelheidperiode rijbewijs kwijt
50 – 69 km/utwee (2) maanden
70 – 99 km/u4 maanden
> 100 km/uzes (6) maanden 

Wanneer u binnen een periode van 2 jaren vaker bent aangehouden wegens een geregistreerde snelheidsovertreding (> 30 km/u), zult u voor iedere extra overtreding het rijbewijs twee (2) maanden langer kwijt raken.

Previous Story

Straffen meer dan 50 km/u te hard rijden

Next Story

Aangifte intrekken

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…