Van Leeuwen Kanceleria Adwokacka

MR. BAS VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), prawnik

Członek Holenderskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Prawnik B. VAN LEEUWEN ma tytuł magistra prawa i kontynuował studia jako prawnik w Amsterdam Bar Association.

CZYTAJ WIĘCEJ

Interdyscyplinarna wiedza prawnik

Interdyscyplinarna wiedza prawnik, uwzględniać pełne zrozumienie biznesowego tła projektów, połączone z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Branże

Uznaniem klientów cieszy się przyświecającą nam zasadą nadawania jasnej i dostępnej formy interpretacji zawiłej i niejasnych regulacji prawnych.

Nasi klienci działają w każdym z segmentów rynku, co stawia przed nami wymóg zapewnienia im kompleksowej obsługi prawnej. Ta kompleksowość przekłada się na oferowanie kilkudziesięciu specjalizacji, a wśród nich zarówno mających powszechne zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej klientów jak i wąskiej niszowej wiedzy eksperckiej. Jednocześnie celem podniesienia efektywności obsługi oraz optymalizacji jej kosztów nasi specjaliści z różnych dziedzin prawa wchodzą w skład stałych lub tworzonych ad hoc zespołów obsługujących klienta.

Nasi klienci działają w każdym z segmentów rynku, co stawia przed nami wymóg zapewnienia im kompleksowej obsługi prawnej. Ta kompleksowość przekłada się na oferowanie kilkudziesięciu specjalizacji, a wśród nich zarówno mających powszechne zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej klientów jak i wąskiej niszowej wiedzy eksperckiej. Jednocześnie celem podniesienia efektywności obsługi oraz optymalizacji jej kosztów nasi specjaliści z różnych dziedzin prawa wchodzą w skład stałych lub tworzonych ad hoc zespołów obsługujących klienta.

Dla klienta indywidualnego

Kancelaria udziela pomocy prawnej (porady prawne, zastępstwo procesowe) w obszarach: prawo cywilne (windykacja należności, umowy, nieruchomości i in.) prawo rodzinne (rozwód, alimenty, władza rodzicielska i…

CZYTAJ WIĘCEJ

Dla przedsiębiorcy

Efektywnie prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.Współpraca opiera się o wykonywanie dla Klientów pojedynczych zleceń lub prowadzenie obsługi stałej. Oferta Kancelarii: windykacja należności reprezentacja w postępowaniach…

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawy pro bono

Kancelaria świadczy sądową i pozasądową pomoc prawną z urzędu dla osób najbiedniejszych i spełniających kryteria przewidziane ustawą. Ponadto, jeżeli sprawa z uwagi na jej możliwy…

CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca…

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia…

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji. Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia…

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki…

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy. stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy,…

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia.…

CZYTAJ WIĘCEJ

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych…

CZYTAJ WIĘCEJ

Odszkodowania i windykacja

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie i szkody rzeczowej. Kancelaria z sukcesami reprezentuje i wspiera Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego…

CZYTAJ WIĘCEJ

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *