Financieel-, economisch- en fiscaal Strafrecht

Naast de ‘algemene strafzaken’ is MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN ook thuis in het fiscaal strafrecht en financieel-economisch strafrecht. Er zijn verschillende autoriteiten waarmee een cliënt te maken kan krijgen. Het is daarom van essentieel belang direct duidelijkheid te krijgen over de aard van het onderzoek, aangezien de regels per autoriteit kunnen verschillen. Men onderscheidt: (a) Strafrechtelijke autoriteiten, zoals de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) in strafrechtelijke of fiscale onderzoeken; (b) Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor onder toezicht staande instellingen; (c)Mededingingsrechtelijke autoriteiten zoals de Europese Commissie of ACM in verband met mededingingsrechtelijke onderzoeken ten aanzien van marktpositie en kartelvorming; (d) Overige inspectiediensten, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, NVWA, ILT, Omgevingsdiensten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Previous Story

Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

Next Story

Rol van de Strafrechtadvocaat

Latest from Strafrecht | Overzicht