Vergunningvrij bouwen; wanneer mag dat?

Vergunningvrij bouwen is bij een eenvoudige bebouwing meestal mogelijk; u heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. Het gaat dan vaak om een bebouwing aan de achterkant van uw woning. Bijvoorbeeld bij een dakkapel, erker, zonnepanelen of een schutting. Uw plannen hoeven dan niet te voldoen aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Wel moet u voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012. Hierin staan eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Uw architect en/of aannemer kan u hierbij helpen.

Bijgebouwen en aanbouwen

Ook bijgebouwen en aanbouwen, zoals een erker kunnen vaak zonder vergunning worden opgericht. Bij een aanbouw of een bijbouw zijn de regels wel veel ingewikkelder. In de wet is een maximale oppervlakte voor bij- en aanbouwen vastgelegd. Voordat u gaat bouwen is het daarom zaak ook de oppervlakte van bestaande bij- en aanbouwen goed na te rekenen. Als u de maximale oppervlakte van de wet overschrijdt, heeft u namelijk alsnog een vergunning nodig voor uw plan.

Waar moet ik ook rekening mee houden?

Vergunningvrije plannen worden niet bekeken door de welstandscommissie. Wanneer er echter onaanvaardbare situaties ontstaan, kan de gemeente alsnog ingrijpen. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met het burenrecht. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om ramen te plaatsen in een muur op 2 meter afstand van de perceelgrens, zodat u zicht heeft op het perceel van de buren. Vensters die niet open kunnen en voorzien zijn van ondoorzichtig glas zijn overigens wel toegestaan.

Wat als ik achteraf wel een vergunning nodig heb?

Wanneer de gemeente later vaststelt dat een bij- of aanbouw niet vergunningvrij gebouwd mocht worden, beoordeelt de gemeente of er alsnog een vergunning kan worden verleend. Als de gemeente geen vergunning verleent, kan de gemeente eisen dat uw aanbouw wordt afgebroken. Meer informatie hierover vindt u hier: Toezicht en handhaving.

Previous Story

Bestemmingsplan

Next Story

Chauffeurskaart (KIWA)

Latest from Ruimtelijke Ordening | Gerelateerde Expertises

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies (bedrijven, wonen etc.,) in een bepaald gebied…

Omgevingsvergunning

Als u een vergunning nodig heeft, dan dient de gemeente beoordelen of uw bouwplan voldoet aan…