Last onder Bestuursdwang

Een “last onder bestuursdwang” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een illegale situatie te beëindigen. Met een last onder bestuursdwang wordt de overtreder verplicht om zelf de overtreding ongedaan te maken of een bepaalde handeling te verrichten om aan de regels te voldoen.

Als er sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld een illegale bouw of het niet naleven van milieuvoorschriften, kan een bestuursorgaan zoals de gemeente, provincie of een andere overheidsinstantie een last onder bestuursdwang opleggen aan de overtreder. De last wordt schriftelijk aan de overtreder kenbaar gemaakt en bevat de eis om binnen een bepaalde termijn de overtreding te beëindigen of te herstellen.

Indien de overtreder niet vrijwillig aan de last voldoet binnen de gestelde termijn, kan het bestuursorgaan zelf de noodzakelijke maatregelen nemen om de overtreding ongedaan te maken. De kosten hiervan worden in dat geval verhaald op de overtreder.

Een last onder bestuursdwang is een effectief middel voor de overheid om illegale situaties te beëindigen en de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Het is belangrijk voor de overtreder om tijdig aan de last te voldoen om verdere sancties en kosten te voorkomen.

Previous Story

Het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening

Next Story

Last onder Dwangsom

Latest from Bestuursrecht | Procedures

Bestuurlijke Boete

Een “bestuurlijke boete” is een geldstraf die wordt opgelegd door een overheidsinstantie als sanctie voor het…

Last onder Dwangsom

Een “last onder dwangsom” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…