Het indienen van hoger beroep

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in beroep. De uitspraak van de bestuursrechter zal aangeven op welke wijze en waar u beroep kunt instellen.

Nederland kent onder andere de volgende hoogste rechtsprekende bestuursrechtelijke partijen:

  • Centrale Raad van Beroep (onder andere publiekrechtelijke uitkeringen);
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder ander omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke vraagstukken);
  • De Hoge Raad (o.a. belastingrecht).

Deze partijen brengen een vastrecht in rekening voor het instellen van een procedure.

Wie uiteindelijk de rechter in laatste aanleg is verschilt en is afhankelijk van de wettelijke regeling waarop het oorspronkelijke besluit waartegen u bezwaar instelde is gebaseerd.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Het indienen van een beroepsschrift

Next Story

Het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening

Latest from Bestuursrecht | Procedures

Bestuurlijke Boete

Een “bestuurlijke boete” is een geldstraf die wordt opgelegd door een overheidsinstantie als sanctie voor het…

Last onder Dwangsom

Een “last onder dwangsom” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…

Last onder Bestuursdwang

Een “last onder bestuursdwang” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…