Het indienen van een bezwaarschrift

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan? In dat geval kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN voor u bezwaar maken tegen deze beslissing.

Indien u een besluit van een bestuursorgaan ontvangt, is onder aan het besluit een bezwaarclausule opgenomen. In deze bezwaarclausule is opgenomen op welke wijze en bij welk bestuursorgaan u tegen het besluit een bezwaarschrift kunt (laten) indienen. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom het besluit van het bestuursorgaan onjuist is en verzoekt het besluit te herroepen of te vernietigen. Bovendien vraagt u in het bezwaarschrift om een kostenvergoeding voor de bezwaarprocedure.

In de bezwaarprocedure heroverweegt het bestuursorgaan haar eigen besluit. Veel bestuursorganen hebben een bezwaarschriftencommissie. Deze bezwaarschriftencommissie behandelt het bezwaarschrift en geeft een advies aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag, gemotiveerd, afwijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. Alhoewel bezwaarschriftencommissies op papier onafhankelijk zijn en deze onafhankelijkheid graag benoemen, betaalt het bestuursorgaan de kosten. De bezwaarschriftencommissie is dus niet zo onafhankelijk als zij het graag doet voorkomen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Cybercrime

Next Story

Het indienen van een administratief beroep

Latest from Bestuursrecht | Procedures

Bestuurlijke Boete

Een “bestuurlijke boete” is een geldstraf die wordt opgelegd door een overheidsinstantie als sanctie voor het…

Last onder Dwangsom

Een “last onder dwangsom” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…

Last onder Bestuursdwang

Een “last onder bestuursdwang” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…