Het indienen van een beroepsschrift

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift? In dat geval kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN een beroep instellen bij de bestuursrechter.

De bezwaarschriftprocedure betreft een heroverweging van het besluit. Op grond van deze heroverweging wordt een beslissing op bezwaar genomen. (b.o.b.). Dit besluit bevat als het goed is een beroepsclausule. In deze beroepsclausule staat op welke wijze u tegen het besluit op bezwaar beroep kunt instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. Het instellen van beroep doet u door een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit op bezwaar. Daarnaast vraagt u de Rechtbank, sector Bestuursrecht, om de kosten van de bezwaarprocedure en de kosten van het beroep te vergoeden. Voor een beroepsprocedure brengt de rechtbank griffierecht in rekening.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Het indienen van een administratief beroep

Next Story

Het indienen van hoger beroep

Latest from Bestuursrecht | Procedures

Bestuurlijke Boete

Een “bestuurlijke boete” is een geldstraf die wordt opgelegd door een overheidsinstantie als sanctie voor het…

Last onder Dwangsom

Een “last onder dwangsom” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…

Last onder Bestuursdwang

Een “last onder bestuursdwang” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een…