Overzicht

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bevoegdheden van toezichthouders; (b) last onder dwangsom; (c) last onder bestuursdwang; (d) bestuurlijke boete; (e) stillegging; (f) invordering en kostenverhaal; (g) intrekking van besluiten; (h) legalisatie; (i) gedogen; (j) praktische begeleiding van handhaving; (k) opstellen van handhavingsbeleid; (l) BIBOB; (m) bevelen bij bodemverontreiniging; en (n) milieustrafrecht

Bestuursrechtelijke Handhaving

Rechtsbescherming

Previous Story

Retail

Next Story

Welke overeenkomsten worden gemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Latest from Bestuursrecht | Gerelateerde Expertises

Retail

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt retailondernemers bij: bestemmingsplannen om bedrijfsactiviteiten en uitbreidingen veilig te stellen; bestemmingsplannen…

Environment and Planning

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) omgevingsvergunning (milieu); (b) omgevingsvergunning…

Ruimtelijke Ordening

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bestemmingsplan; (b) omgevingsvergunning (bouw,…