VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een stevige reputatie opgebouwd in het behandelen van de arbeidsrechtelijke aspecten van bedrijfsherstructureringen, met inbegrip van overdrachten van ondernemingen, outsourcing, collectieve ontslagen, bedrijfssluitingen en herstructureringen. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert u inzake:   

  • het opstellen van en onderhandelen over sociale plannen;
  • het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  • alle formaliteiten in verband met collectieve ontslagprocedures (kennisgeving aan de autoriteiten en mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers);
  • informatie en raadpleging van (Belgische en Europese) ondernemingsraden, vakbondsdelegaties en comités voor de gezondheid en veiligheid op het werk;
  • regeling van sociale conflicten;
  • regelingen voor vervroegde uittreding.
Previous Story

Outsourcing

Next Story

Herstructurering van schulden en insolventie

Latest from Insolventie | Gerelateerde Expertises

Collectief ontslag

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft ruime ervaring in de omgang met collectieve ontslagen en is bijzonder bekwaam op…

Outsourcing

VAN LEEUWEN LAW FIRM is erop gericht u te helpen bij het optimaliseren van uw onderneming…