Het incassotraject

Sommatiebrief / Ingebrekestelling

Als u uw vordering uit handen geeft, begint ons incassotraject meestal met een sommatiebrief. Daarin wordt de debiteur nog één keer de gelegenheid geboden zijn rekening (factuur) – met rente en kosten – te voldoen. Deze sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Afhankelijk van de afspraken die u met uw klant gemaakt heeft, berekent MR. VAN LEEUWEN exact de verschuldigde wettelijke rente of de wettelijke handelsrente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Voldoet de debiteur zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een incasso kort geding, incasso door faillissement aanvragen, of incasso door (conservatoir) beslag leggen.

Incasso kort geding

Ten eerste kunt u een procedure beginnen door een door MR. VAN LEEUWEN opgestelde dagvaarding te laten uitbrengen door de deurwaarder. Dit kan een gewone rechtszaak zijn (ook wel bodemprocedure genoemd) of een kort geding (een zogenoemd incasso kort geding) bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank. Wil een incasso kort geding kans van slagen hebben, dan mag de zaak niet (te) gecompliceerd zijn en dient uw vordering eenvoudig te kunnen hard maken.

Incasso door faillissement aanvragen

In veel gevallen wordt overgegaan tot aanvraag van het faillissement van uw schuldenaar. De gedachte hierachter is dat een faillissementsprocedure snel en goedkoop is, en dat als uw debiteur kan en wil betalen, hij dat natuurlijk zal doen als daarmee zijn faillissement wordt voorkomen. De rechtbank spreekt het faillissement in de praktijk echter pas uit als op de zitting duidelijk is gebleken van het bestaan van uw vordering. Bovendien moet blijken dat uw debiteur minstens nog een andere schuld (factuur) onbetaald heeft gelaten. Desalniettemin kiest een debiteur vaak eieren voor zijn geld. Hij laat het niet op een zitting aankomen en betaalt uw vordering.

Incasso door beslag leggen

Als uw vordering te gecompliceerd is voor een faillissementsaanvraag, kunt u MR. VAN LEEUWEN toch rechtsmaatregelen laten treffen om te voorkomen dat u later geen verhaal meer kunt halen. Met toestemming van de rechtbank kunt u beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uw debiteur (zoals banksaldi, huurinkomsten, inventaris, onroerend goed of een auto). De incassokosten zullen ten goede komen aan MR. VAN LEEUWEN indien de vordering met incassokosten en rente na een (eventueel herhaalde) sommatiebrief door de debiteur is voldaan.

Kosten incasso

Indien een vonnis wordt verkregen waarin ook incassokosten zijn toegewezen, zullen deze aan u ten goede komen en ontvangt u van MR. VAN LEEUWEN een declaratie voor de door hem aan uw zaak besteedde tijd. In het geval van een gerechtelijke procedure hanteert MR. VAN LEEUWEN een uurtarief. MR. VAN LEEUWEN biedt scherpe tarieven voor uw incassoprocedure. Afhankelijk van het soort zaak en het volume van uw incasso’s kunnen er diverse prijsafspraken met u worden gemaakt. Uitgangspunt daarbij is om uw kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk kosten te verhalen op uw debiteur.

Previous Story

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

Next Story

Incasso Kort Geding

Latest from Incasso | Wat doet de advocaat

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt

Conservatoir Beslag

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal

Faillissement aanvragen

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen.

Credit management

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u