Credit management

Debiteurenbeheer

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u dat doet aan een advocatenkantoor die aan de hand van uw persoonlijke incassobeleid tot het uiterste gaat om uw vordering te incasseren en zoveel mogelijk van uw kosten zal verhalen op uw debiteur. MR. VAN LEEUWEN is zowel in het buitengerechtelijke als in het gerechtelijke traject prima inzetbaar.

In gebreke stellen: sommatiebrief
Als u uw vordering uit handen geeft, begint het incassotraject van MR. VAN LEEUWEN meestal met een sommatiebrief. Deze sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Afhankelijk van de afspraken die u met uw klant gemaakt heeft, berekent MR. VAN LEEUWEN exact de verschuldigde wettelijke rente of de wettelijke handelsrente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten.

Credit management
Soms is incasseren bulkwerk. Ook daarvoor kunt u terecht bij MR. VAN LEEUWEN. Echter in veel gevallen is de incasso van een vordering geen standaardzaak, maar maatwerk. Het sturen van een standaard aanmaning is dan zinloos. Vaak gaat het ook om het behoud van uw relatie met een klant. Toonzetting en Timing zijn vaak cruciaal. MR. VAN LEEUWEN heeft veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier op touw zetten van een persoonlijk incassobeleid.

Previous Story

Incasso Kort Geding

Next Story

Faillissement aanvragen

Latest from Incasso | Wat doet de advocaat

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt

Conservatoir Beslag

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal

Faillissement aanvragen

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen.

Incasso Kort Geding

Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser