Conservatoir Beslag

Wat is conservatoir beslag?

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal hij in een procedure een vonnis dienen te halen. Dit vonnis kan door de deurwaarder worden geëxecuteerd en zo kan de vordering worden verhaald. Om zijn rechten te bewaren (conserveren) kan een schuldeiser eerst beslag leggen op vermogensbestanddelen van een debiteur. Door het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat de debiteur zijn vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan. Conservatoir beslag kan voorafgaand aan of tijdens een incassoprocedure worden gelegd.

Beslagverlof bij de voorzieningenrechter

Voor het leggen van conservatoir beslag is een verlof nodig van de voorzieningenrechter. Dit verlof wordt met een verzoekschrift (beslagrekest) aangevraagd door een advocaat. In dit verzoekschrift dient de vordering en de omvang hiervan te worden omschreven. In de regel wordt het verzoek door de voorzieningenrechter toegewezen. De voorzieningenrechter beslist slechts summierlijk. De debiteur wordt van deze beslissing niet op de hoogte gesteld zodat het beslag als een verrassing komt (een kenmerk van conservatoir beslag).

Deurwaarder legt conservatoir beslag

De deurwaarder legt vervolgens het beslag. Het conservatoir beslag kan betrekking hebben op onroerend goed, geld op bankrekeningen (dit noemt men ‘derdenbeslag’) of roerende zaken zoals auto’s of huisraad. Bij een beslag op een bankrekening wordt de bankrekening van debiteur geblokkeerd. Bij beslag op een huis van debiteur wordt in het kadaster een aantekening gemaakt van het beslag waardoor het huis niet meer kan worden geleverd aan een derde. De debiteur kan dus beslagen zaken niet meer overdragen en beschikt niet meer over beslagen banktegoeden.

Voorwaarden voor het leggen van beslag

Aan het verlof tot het leggen van beslag -dat door de voorzieningenrechter is afgegeven- zijn enkele voorwaarden verbonden: a) De voorzieningenrechter stelt de hoogte vast van het bedrag waartoe beslag mag worden gelegd. b) Voorts dient de schuldeiser binnen een bepaalde termijn na het leggen van het beslag (doorgaans 14 dagen) de hoofdzaak tegen de schuldenaar aanhangig te maken (voor zover dit nog niet is gebeurd). Deze termijn is zeer strikt. Het beslag vervalt als deze termijn wordt overschreden.

Conservatoir beslag gaat over in executoriaal beslag

Als de schuldeiser in de procedure zijn vordering krijgt toegewezen dan gaat het conservatoir beslag automatisch over in executoriaal beslag en kan de schuldeiser tot executie overgaan. Ook hiervoor dient de deurwaarder te worden ingeschakeld.

Previous Story

Faillissement aanvragen

Next Story

Beslag opheffen

Latest from Incasso | Wat doet de advocaat

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt

Faillissement aanvragen

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen.

Credit management

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u

Incasso Kort Geding

Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser