Healthcare providers, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, zorgnetwerken, bejaardentehuizen en medische onderzoekscentra zijn onderhevig aan constante uitdagingen op het vlak van regelgeving en management. VAN LEEUWEN LAW FIRM staat institutionele cliënten bij in alle aspecten van ziekenhuisregulering: certificering, programmering, netwerking, arts-patiënt relaties. Het kantoor ondersteunt individuele artsen, tandartsen, verpleging, paramedici en apothekers. Het kantoor staat cliënten bij in procedures voor alle hoven en rechtbanken in Nederland, met inbegrip van kortgedingprocedures, beslagprocedures, procedures ten gronde en allerhande andere procedures, zowel voor de rechtbanken van eerste aanleg als voor de hoven van beroep.

Previous Story

Huwelijkse Gevangenschap

Next Story

Gezondheidszorg

Latest from Gezondheid | Gerelateerde Expertises

Health & HR

Alle werkgevers hebben de wettelijke verplichting om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers op het werk…

Healthcare professionals

Healthcare professionals dienen compliant te zijn aan verschillende wettelijke en disciplinaire regels en verplichtingen.  VAN LEEUWEN LAW…