Familie en Gezin

Familiebanden vormen de kern van menig mensenleven. Ze zijn kostbaar en doorgaans duurzaam, maar blijken vaak ook kwetsbaar. Als een relatie tussen twee partners niet kan standhouden, hebben de betrokken partijen nood aan een degelijke regeling die ieders rechten respecteert. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u daarbij helpen. 

De juridische implicaties van het beëindigen van een relatie, wezen het een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een feitelijke samenlevingsvorm, zijn het werkterrein van het familierecht. Daarbij vormen de regeling van het ouderlijk gezag, de verblijfs- en financiële regelingen voor de gemeenschappelijke kinderen belangrijke aandachtspunten. 

Soms komen partijen in onderling overleg tot een akkoord, in andere gevallen moet een procedure voor de sector familierecht van de rechtbank een oplossing bieden.  Een scheiding heeft ook materiële implicaties. Het familiaal vermogensrecht bepaalt volgens welke regels de gezamenlijke goederen dienen te worden verdeeld.

Previous Story

Advocatuur open tijdens lockdown

Next Story

Personen- en familierecht

Latest from Familierecht | Overzicht