Informatiebeheer en gegevensbescherming

Overzicht

De bescherming van persoonsgegevens (privacy) is voor elke organisatie een essentieel onderdeel van het risicobeheer. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties. Het versterkt de rechten van individuen. VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert cliënten omtrent het beperken van deze risico’s en het aanwenden van de privacywetgeving als troef ten opzichte van concurrenten.

VAN LEEUWEN LAW FIRM voert grensoverschrijdende projecten uit inzake de bescherming van persoonsgegevens en ondersteunen cliënten bij het verzamelen van gegevens en het verkrijgen van toestemming, grensoverschrijdende doorgifte van gegevens, Privacy by Design en by Default, privacy op het werk, marketing en e-commerce. Het kantoor beschikt over jarenlange ervaring in het ontwerpen, opstellen, herzien en actualiseren van interne beleidslijnen en contracten. 

Aandachtsgebieden

Grensoverschrijdende gegevensdoorgifte

Bedrijven die betrokken zijn bij de uitwisseling van persoonsgegevens over de grenzen heen moeten vaak strikte beschermingsmaatregelen nemen. VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt haar cliënten bij het vinden van de juiste manier om persoonsgegevens door te geven (Bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen, Privacy Shield) en staan hen bij in alle stappen van…

Lees Verder
Previous Story

Het advocatenkantoor voor het verwijderen van BKR-registraties, EVR-coderingen en CIS-coderingen

Next Story

Commerciële advisering en contracten

Latest from Civiele Zaken | Gerelateerde Expertises

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht…

(Court) Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder…

Geldvorderingen

Van Leeuwen Law Firm staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met incassobureaus of deurwaarders. Vooral de…