Incasso door een Advocaat

Het advocatenkantoor voor een gezonde cashflow en een kleinere kans op wanbetalers

Teveel onbetaalde facturen kunnen uw bedrijf in zwaar weer brengen. Dat brengt met zich mee dat met beleid dient te worden omgegaan met de incasso van openstaande rekeningen. Daarbij zijn twee zaken van belang: a) de juiste timing én b) de toonzetting. Of een debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen (betalingsonmacht) of niet wil betalen (betalingsonwil), een professioneel debiteurenbeleid (creditmanagement) kan een hoop ellende voorkomen. Voor al uw incassoaangelegenheden bent u dus bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN aan het juiste adres. De advocaat helpt u graag verder, of het nu preventief is bij het opzetten van een efficiënt debiteurenbeleid of bij het inzetten van gerechtelijke procedures.

Last van wanbetalers

Wat doet de advocaat

Het incassotraject

Als u uw vordering uit handen geeft, begint ons incassotraject meestal met een sommatiebrief. Voldoet de debiteur zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een incasso kort geding, incasso door faillissement aanvragen, of incasso door (conservatoir) beslag leggen.

More

Incasso Kort Geding

Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso advocaat. Dit kan in de vorm van a) een gewone rechtszaak (een zogenaamde bodemprocedure) of b) een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (de

More

Credit management

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u dat doet aan een advocatenkantoor die aan de hand van uw persoonlijke incassobeleid tot het uiterste gaat om uw vordering te incasseren en zoveel mogelijk van uw kosten zal verhalen op uw debiteur. MR.

More

Faillissement aanvragen

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissement heeft verstrekkende gevolgen voor een schuldenaar.

More

Conservatoir Beslag

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal hij in een procedure een vonnis dienen te halen. Dit vonnis kan door de deurwaarder worden geëxecuteerd en zo kan de vordering worden verhaald. Om zijn rechten te bewaren (conserveren) kan een schuldeiser eerst

More

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt de beslagene daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. Een opheffings kort geding

More

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang wachten op een rechterlijk oordeel. Daarom kunnen spoedeisende kwesties in kort geding worden behandeld. Deze geheel zelfstandige procedure is gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing vooruitlopend op een bodemprocedure. Het is echter

More
Previous Story

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

Next Story

Legal Department Operations

Latest from Civiele Zaken | Gerelateerde Expertises

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht

(Court) Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder