Overzicht

“Commercial” is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht tot het bijstaan van cliënten bij het voorbereiden, onderhandelen en opstellen van alle soorten handelscontracten.

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidspraktijk omvat zaken waarbij VAN LEEUWEN LAW FIRM optreedt voor professionals zoals bankiers, advocaten, makelaars, architecten, accountants, belastingadviseurs, consultants, en ingenieurs. Bij het bepalen van een processtrategie maakt het kantoor een afweging tussen de verzekeringsimplicaties en het potentiële reputatierisico voor haar cliënt als de…

Lees Verder

Verzekering en Herverzekering

VAN LEEUWEN LAW FIRM staat herverzekeraars, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen bij met betrekking tot reglementaire kwesties en hun discussies met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het kantoor adviseert onder meer over de volgende onderwerpen: vergunningen; regulering; vrijheid van vestiging en dienstverlening; sancties voor verzekeraars, herverzekeraars en…

Lees Verder

Distributie, Franchise en Handelsagentuur

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt klanten in alle aspecten van het opzetten en beheren van hun distributienetwerken, inclusief: keuze van de structuur (distributie, handelsagentuur, franchising); oprichting / herstructurering van het netwerk; het opstellen van contracten; dagelijks beheer; de onderhandelingen over beëindigingen; geschillen, wanneer dit onvermijdelijk…

Lees Verder
Previous Story

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Next Story

Specifieke Screeningsprofielen (NP)

Latest from Civiele Zaken | Gerelateerde Expertises

Court Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder…

Geldvorderingen

Van Leeuwen Law Firm staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met incassobureaus of deurwaarders. Vooral de…