Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder optreedt. VAN LEEUWEN LAW FIRM begrijpt dit: van het begin richt het kantoor zich, samen met de cliënt, op het bepalen van de meest geschikte procedurestrategie, rekening houdend met de juridische analyse en de commerciële en zakelijke prioriteiten. Met dit in het achterhoofd is de eerste prioriteit van het kantoor het (zoveel als mogelijk) vermijden van gerechtelijke procedures, gericht op het nastreven van een minnelijke schikking door het implementeren van een proactieve aanpak op het gebied van procesvoering.

VAN LEEUWEN LAW FIRM staat cliënten bij in procedures voor alle hoven en rechtbanken in Nederland, met inbegrip van kortgedingprocedures, beslagprocedures, procedures ten gronde en allerhande andere procedures, zowel voor de rechtbanken van eerste aanleg als voor de hoven van beroep.

Previous Story

Beroepsaansprakelijkheid

Next Story

Technologiecontracten

Latest from Civiele Zaken | Gerelateerde Expertises

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht…

Geldvorderingen

Van Leeuwen Law Firm staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met incassobureaus of deurwaarders. Vooral de…