Gerechtelijk Traject – Verwijderen BKR-Registratie

Indien de kredietverstrekker uw verzoek om de gegevens te corrigeren of te verwijderen afwijst, gelden er (zeer) korte termijnen om hier tegen op te komen. U kunt uw verzoek aan de civiele rechter voorleggen middels een verzoekschriftprocedure. Op grond van artikel 79 AVG geldt voor het indienen van het verzoekschrift de volgende korte termijnen:

  • binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke; of
  • indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen zes weken na afloop van die termijn.
Previous Story

Buitengerechtelijk Traject – Verwijderen BKR Registratie

Next Story

Kort Geding – Verwijderen BKR-registratie

Latest from BKR registratie verwijderen

Belangenafweging

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal…