/

Buitengerechtelijk Traject – Verwijderen BKR Registratie

In het geval van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), die volgens u niet juist is en waardoor u wordt beperkt, kunt u nagaan of de registratie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. De registratie dient conform het Algemeen Reglement te hebben plaatsgevonden.

Zo dient de kredietverstrekker u, op het moment dat er een achterstand dreigt te ontstaan, van te voren schriftelijk waarschuwen dat het niet betalen leidt tot een melding bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). In verband met de zorgvuldigheid dient u ook altijd te worden geïnformeerd als de registratie daadwerkelijk bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt gemeld.

Als u meent dat de negatieve registratie onjuist is of u onevenredig zwaar treft, dan dient u de kredietverstrekker (met de hulp van de advocaat) te verzoeken om de onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen. U dient daarbij gemotiveerd aan te geven waarom u van mening bent dat in uw geval de registratie onredelijk is en dat deze dient te  worden doorgehaald. Dit dient u in ieder geval binnen twaalf (12) maanden nadat u weet of had kunnen weten dat u wordt benadeeld door de negatieve registratie(s) hebben gemeld bij de kredietverstrekker of het BKR.

De kredietverstrekker dient  uw belangen om de registratie te verwijderen af te wegen tegen het met de registratie te dienen doel om financiële risico’s voor kredietverstrekkers bij kredietverlening te voorkomen en misbruik en fraude te bestrijden (de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit). In het geval dat er bijvoorbeeld sprake was van een kleine achterstand die snel werd betaald, is de kans groter dat het verzoek wordt toegewezen dan als sprake is van een langdurig incassotraject voor een groot bedrag, waarbij u meerdere regelingen niet bent nagekomen.

Een terechte BKR-registratie kan slechts in bijzondere gevallen worden verwijderd: 

(a) Er hebben zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden bij u voorgedaan;

(b) U had een gegronde reden om de vordering niet voldoen;

(c) De betalingsachterstand is niet door u maar door anderen veroorzaakt;

(d) U bent nooit op de hoogte gebracht van de BKR registratie;

(e) De betalingsachterstand heeft niet lang genoeg geduurd of was niet hoog genoeg.

Previous Story

Rechtshulp bij het verwijderen van negatieve BKR-registratie

Next Story

Gerechtelijk Traject – Verwijderen BKR-Registratie

Latest from BKR registratie verwijderen

Belangenafweging

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal…