Vraagstukken op het gebied van arbeid en uitkeringen

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ) staat zowel werkgevers als werknemers bij in een breed scala aan arbeidszaken, waaronder de volgende praktijkgebieden: a) opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten naar Nederlands arbeidsrecht, bijvoorbeeld inzake arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, proeftijd, opzegtermijn, concurrentiebeding, vakantiedagen, bonusregeling, optieplan, en bestuurders van Nederlandse vennootschappen; b) opstellen en beoordelen van werknemershandboeken; c) collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland; d) beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagen, ontslagvergoedingen, bij beëindiging met wederzijds goedvinden, beëindigingsprocedures voor de Nederlandse rechter, beëindiging van het dienstverband naar Nederlands recht wegens dringende reden, of ontslag van bestuurders in Nederland en ontslaggeschillen; e) eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden; f) geschillen over (onredelijk) ontslag naar Nederlands recht, bedrijfsreorganisaties en collectief ontslag in Nederland; g) sociaal plan naar arbeidsrecht in Nederland; h) werkgelegenheidsaspecten van de overname van een Nederlands bedrijf; i) overgang van onderneming naar Nederlands recht; j) buitenlandse werknemers in Nederland – expats in Nederland. – grensoverschrijdende arbeidszaken in Nederland; k) onderhandelingen met Nederlandse vakbonden en ondernemingsraden; l) naleving van de arbeidswetgeving (bijv. ziekte of andere arbeidsongeschiktheid, achterstallig loon, discriminatie of werknemersbeoordelingen).

Previous Story

Werknemersfraude en Interne Onderzoeken

Next Story

Voorkomen van juridische procedures

Latest from Arbeidsrecht | Overzicht