Voorkomen van juridische procedures

Indien nodig wordt een gerechtelijke procedure gevoerd. Tot die tijd wordt geprobeerd een minnelijke regeling te treffen. Het is immers in uw voordeel als een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen en als u mee kunt beslissen hoe een bestaand conflict moet worden opgelost. VAN LEEUWEN LAW FIRM kan beschouwd worden als een ervaren en gedegen onderhandelaar. Kennis van het recht, een goede inschatting van de juridische positie van een cliënt, een juiste voorstelling van zaken en een zekere mate van flair en zelfvertrouwen spelen bij deze onderhandelingen een belangrijke rol.

Previous Story

Vraagstukken op het gebied van arbeid en uitkeringen

Next Story

Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht

Latest from Arbeidsrecht | Overzicht