Menselijk kapitaal is een van de belangrijkste middelen van de publieke sector. De aanwerving en het effectieve beheer van personeel is essentieel voor het succes van elke publieke overheid of instantie. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert lokale, regionale en centrale overheden bij het opstellen van, herzien van en onderhandelen over de statuten en reglementen van hun ambtenaren en contractueel personeel. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert werkgevers in de publieke sector over het aanpassen van de rechtspositie van hun personeel na decentralisatie, herstructurering, outsourcing of job pooling. Het kantoor helpt overheidsinstanties en -agentschappen om HR-oplossingen toe te passen in joint ventures, concessieovereenkomsten en PPS/PFI projecten. 

Previous Story

Welzijn op het werk

Next Story

HR Herstructurering

Latest from Arbeidsrecht | Gerelateerde Expertises

Senior Executives

Om excellente financiële resultaten te bereiken, dienen de centrale managementfuncties binnen een onderneming optimaal te functioneren.…

Internationale Mobiliteit

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over het hele scala aan internationale mobiliteitsvraagstukken, waaronder: alle administratieve formaliteiten:…