VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een sterke reputatie in het adviseren over de arbeidsrechtelijke aspecten van herstructureringen, met inbegrip van overgang van ondernemingen, outsourcing, collectieve ontslagen, sluitingen van ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden.

Het kantoor adviseert over:

  • het opstellen van en onderhandelen over sociale plannen;
  • het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  • alle formaliteiten met betrekking tot collectieve ontslagprocedures (kennisgevingen aan de autoriteiten en communicatie aan de werknemersvertegenwoordigers);
  • informatie en raadpleging van ondernemingsraden, vakbondsafvaardigingen en Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk; 
  • het omgaan met sociale conflicten;
  • SWT- en andere vervroegde pensioenregelingen.
Previous Story

HR Publieke sector

Next Story

Internationale Mobiliteit

Latest from Arbeidsrecht | Gerelateerde Expertises

Senior Executives

Om excellente financiële resultaten te bereiken, dienen de centrale managementfuncties binnen een onderneming optimaal te functioneren.…

Internationale Mobiliteit

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over het hele scala aan internationale mobiliteitsvraagstukken, waaronder: alle administratieve formaliteiten:…