HR gegevensbescherming en privacy op het werk

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een ruime ervaring in HR-gegevensbescherming en privacy-kwesties op het werk en adviseert haar cliënten over: 

  • de naleving van de AGV-verplichtingen op het gebied van HR (informatie over gegevensbescherming voor personeel en sollicitanten, verzoeken van de betrokkenen, AGV-training voor HR, verwerkersovereenkomsten met HR-dienstverleners, gegevensbeschermingseffect-beoordelingen); 
  • privacy-kwesties bij de aanwerving (background screening) en tewerkstelling;  
  • de verwerking van HR-gegevens (databases, software);  
  • vragen met betrekking tot de privacy bij onderzoeken naar ongepast gedrag van de werknemers en geschillen tussen werknemers en werkgevers. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt haar cliënten bij het implementeren van wereldwijde gegevensbeschermingsovereenkomsten en bij het opstellen van specifieke policy’s met betrekking tot het toegestane gebruik van IT, camera’s en andere registratiesystemen of digitaal toezicht (met inbegrip van Bring your own device, sociale media), en klokkenluiders. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM treedt op als uw contactpersoon in het omgaan met de gegevensbeschermingsautoriteiten (in het geval van inspectie of melding van een inbreuk op de gegevensbescherming).

Previous Story

Senior Executives

Next Story

Werknemersfraude en Interne Onderzoeken

Latest from Arbeidsrecht | Gerelateerde Expertises

Senior Executives

Om excellente financiële resultaten te bereiken, dienen de centrale managementfuncties binnen een onderneming optimaal te functioneren.…

Internationale Mobiliteit

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over het hele scala aan internationale mobiliteitsvraagstukken, waaronder: alle administratieve formaliteiten:…

HR Herstructurering

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een sterke reputatie in het adviseren over de arbeidsrechtelijke aspecten van…