Het voorkomen en uitbannen van Dakloosheid

VAN LEEUWEN LAW FIRM pleit voor beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van Dakloosheid. Een mensenrechtenbenadering als uitgangspunt van beleid draagt bij aan een integraal en samenhangend beleid waarbij de menselijke waardigheid en het verwezenlijken van de rechten van mensen, met name de mensen in kwetsbare situaties, centraal staan. Een dergelijke benadering creëert duidelijkheid over rechten van mensen en plichten van de overheid.

De mensenrechtenbenadering is gebaseerd op de volgende vier beginselen:

  • Menselijke waardigheid, het respecteren, beschermen en verwezenlijken van mensenrechten is uitgangspunt en doel van beleid;
  • Gelijkheid, non-discriminatie en focus op groepen in kwetsbare situaties;
  • Participatie van alle doelgroepen met name de groepen in kwetsbare situaties, in het vormgeven, monitoren en evalueren van beleid;
  • Verantwoording en rechtsbescherming.
Previous Story

Recht op behoorlijke huisvesting

Next Story

Goede Rechtsbescherming

Latest from Advocaat voor Daklozen

Goede Rechtsbescherming

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht, sociale