Effectenonderzoeken

In de dynamische wereld van effectenmarkten staat advocaat van Leeuwen als een onwankelbare verdediger van het vertrouwen van investeerders en de transparantie van de markt. Puttend uit zijn diepgaande kennis van EU-regelgeving zoals de Marktverordening Marktmanipulatie (MAR) en de Prospectusverordening, voert hij…

Lees verder

Sanctieonderzoeken

In het rijk van internationale betrekkingen en veiligheid speelt advocaat van Leeuwen een cruciale rol bij het handhaven van sancties en het bestrijden van illegale financiering. Met een scherp begrip van EU-sanctieregimes, waaronder het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en de EU-blokkeringsverordening,…

Lees verder

Onderzoeken naar witwassen

In de schimmige wereld van illegale financiën komt advocaat van Leeuwen naar voren als een geduchte tegenstander van geldwitwassers en financiële criminelen. Met een diepgaand begrip van EU-richtlijnen zoals de Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force…

Lees verder

Fraudeonderzoeken

In het ingewikkelde web van bedrog en misleiding komt advocaat van Leeuwen naar voren als een meester-tacticus in het ontrafelen van fraudeschema’s en financiële misstanden. Met een diepgaand begrip van het Nederlandse strafrecht en EU-richtlijnen zoals de Fraud Enforcement and Recovery Act…

Lees verder

Data-Onderzoeken

In een tijdperk waarin data zowel een handelswaar als een aansprakelijkheid is, staat advocaat van Leeuwen aan het front van de bescherming van digitale integriteit. Met een genuanceerd begrip van gegevensbeschermingswetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene…

Lees verder

Cyberonderzoeken

In het digitale tijdperk staat advocaat van Leeuwen als een waakzame bewaker tegen cyberdreigingen en digitale wangedrag. Met een uitgebreid begrip van EU-cyberbeveiligingsvoorschriften zoals de Richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) en de Cybersecurity-verordening, leidt hij proactieve onderzoeken naar cyberincidenten en datalekken.…

Lees verder

Onderzoeken naar Grondstoffen

In de snel veranderende wereld van de handel in grondstoffen staat advocaat van Leeuwen als een standvastige beschermer van de integriteit van de markt. Met oog voor detail duikt hij in het ingewikkelde web van toeleveringsketens, onderzoekt hij handelspraktijken en bestudeert hij…

Lees verder

Kartelonderzoeken

Op het gebied van mededingingshandhaving komt advocaat van Leeuwen naar voren als een vastberaden voorvechter van eerlijke concurrentie en consumentenwelzijn. Met een goed begrip van het EU-mededingingsrecht, inclusief de Artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese…

Lees verder

Onderzoeken naar Omkoping en Corruptie

In een wereld waar illegale uitwisselingen de kern van eerlijke concurrentie bedreigen, staat advocaat van Leeuwen als een baken van verantwoordingsplicht. Zijn scherpe begrip van de juridische complexiteiten rondom omkoping en corruptie stelt hem in staat om met precisie door het labyrint…

Lees verder